CRY Houston Walk for Child Rights – 2022

$11,851
$15,000

$11,851.00 donated of $15,000.00 goal

Donors

Dominic Sreshta $3,000
Dell Matching $1,600
Milind Patel $850
Anonymous $601
Jugal Malani $501
Anonymous $500
Moid Khan $402
Chetan Patel $300
Parth Patel $250
Aman Patel $250
Nayana & Nitin Doshi $250
Chetna Patel $201
Gail Webster $200
Ajit Thakkar $200
Pallavi Mehta $200
Rekha Nair $197
Tushar Patel $197
Rakesh Shah $151
Mita Parikh $150
lydia rios $150
Dhruv Gandhi $121
Dharam Bali $101
Dina Patel $101
Bharat Dalal $101
Praful Ghandi $101
Chandrakant Patel $101
Amit Saheba $100
Priti Parikh $100
Bhoomieka Patel $100
Narendra Patel $100
Ghovind Kamnani $100
Tajddin Momin $98
Sahdev Chokshi $98
Moid Khan $98
Purvi Patel $80
Vishal Varia $75
Gaurang Chokshi $51
Ashka Parikh $50
Anonymous $25
 
Flash Banner
Donate Now